Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Giełda Maszyn Budowlanych
Kursy walut - PLN
GBP 5.0557 0.41% EUR 4.3494 0.00%
USD 3.9910 0.25% CHF 4.5670 0.35%

REKLAMA

  • Aktualny numer:
Trucks&Machines
baunet.pl na targach
BAUMA 2010
więcej

Regulamin

Przepisy ogólne
1. Użytkownik wpisując swoje dane do zasobów serwisu baunet oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
2. Wpisując dane osobowe do serwisu baunet użytkownik wyraża zgodę na publikowanie ich w Internecie. Wpisywanie danych jest dobrowolne,
3. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie swoich udostępnionych danych osobowych przez baunet.
4. Dane wpisane do serwisu baunet będą udostępniane we wszystkich serwisach należących do baunet,
5. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu baunet są osoby pełnoletnie.
6. Ogłoszenia nie mogą zawierać adresów i linków do stron www oraz adresów e-mail.
7. Zabrania się rozsyłania reklam za pośrednictwem serwisu.
8. Jako użytkownik serwisu wyrażasz zgodę na na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działalności i wydarzeń organizowanych przez baunet.pl, zawsze możesz zrezygnować wysyłając maila na adres info@baunet.pl z dopiskiem "USUŃ MNIE Z SERWISU"
9. Zabrania się powielania ogłoszeń mających taką sama treść.
10. Ogłoszenia w serwisie baunet.pl nie mogą stanowić formy reklamy np. o świadczonych usługach: transportowych, naprawczych, pośrednictwa itp.
11. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń w kategorii nie będącej właściwą dla treści ogłoszenia.
12. Zabrania się zamieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia, plików graficznych nie będących zdjęciem lub zawierających: znaki firmowe, znaki graficzne lub teksty. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach, o ile jego wielkość i forma nie zaburza czytelności zdjęcia. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
Aktywacja ogłoszeń
1. Wyróżniamy następujące typy ogłoszeń: STANDARD, PREMIUM.
2. Ogłoszenie typu STANDARD to ogłoszenie bezpłatne, aktywne przez 1 miesiąc.
3. Ogłoszenie typu PREMIUM to ogłoszenie płatne, promowane w danej kategorii oraz rotacyjnie na stronie głównej, aktywne przez 1 miesiąc.
4. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia jest zrealizowana przez Użytkownika przy pomocy płatności elektronicznej Internetowego Systemu Płatności Dotpay. Wysokość opłaty, którą użytkownik powinien uiścić celem aktywacji zamówienia ogłoszenia, zależy od ceny wybranej opcji ogłoszenia zgodnej z cennikiem publikacji ogłoszeń.
5. Faktury VAT za wykonane płatności internetowe (wyłączając usługi Premium SMS), wystawiane i przesyłane będą w formie listownej lub za pomocą faxu.
Kolejność wyświetlania ogłoszeń
1. Kolejność wyświetlania ogłoszeń na liście wyników wyszukiwania regulują określone kryteria. W pierwszej kolejności wyświetlane są ogłoszenia typu PREMIUM, znajdujące się powyżej ogłoszeń typu STANDARD.
2. Kolejnym kryterium wyświetlania ogłoszeń, jest data dodania lub aktualizacji ogłoszenia. Wyżej pojawiają się ogłoszenia ostatnio dodane.
Własność intelektualna
1. Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie właścicielowi baunet.pl.
2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody właściciela baunet.pl w formie pisemnej.
Obostrzenia formalno-prawne
1. W przypadku zamieszczania ogłoszeń w serwisie internetowym, baunet nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania zamieszczonych ogłoszeń, a w szczególności prawo do przekazywania ich innym witrynom ogłoszeniowym. Przekazane ogłoszenia, o których mowa powyżej nie będą traktowane jako poufne.
2. Serwis baunet nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z naszych zasobów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkowniku serwisu. baunet nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. Treści ofert zawartych na stronie internetowej baunet.pl mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
3. Informacje zawarte na stronach serwisu baunet mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
4. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie baunet treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą. Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:
a. organów ludzkich,
b. broni, narkotyków i materiałów pornograficznych,
c. towarów pochodzących z kradzieży lub towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
d. informacji na temat zarabiania w Internecie w oparciu o systemy piramidowe, itp.
e. towarów, które nie istnieją ,
f. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
g. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
h. produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przypisu lekarza,
5. W przypadku, gdy wywiąże się spór pomiędzy uczestnikami transakcji w której pośredniczył serwis baunet, zastrzegamy sobie prawo do nie uczestniczenia w tym sporze.
Przeniesienie odpowiedzialności
1. Serwis baunet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
b. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
c. to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie baunet zostaną wykorzystane,
d. funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
2. Zastrzegamy sobie prawo do:
a. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
b. ograniczania dostępu, usuwania czasowego lub stałego użytkowników nieprzestrzegających postanowień powyższego regulaminu oraz ofert przez nich składanych, również za pośrednictwem innych użytkowników,
c. dowolnego modyfikowania niniejszego regulaminu bez powiadamiania w innych miejscach, lub zmianę adresu internetowego pod którym jest on opublikowany,
d. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych bez podania przyczyny.
Polityka cookies
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych baunet.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych baunet.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,,
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych baunet.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego baunet.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z baunet.pl reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Korzystanie z serwisu internetowego baunet.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

  • Cena
      
  • Rok   
  •  
dot Poszukiwane
więcej
Targi | Partnerzy | Producenci | Mapa strony | Usługi | Regulamin | Rzeczoznawcy | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008 baunet.pl