Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Giełda Maszyn Budowlanych
Kursy walut - PLN
GBP 5.0261 -0.65% EUR 4.5446 -0.09%
USD 3.7031 0.09% CHF 4.2078 0.05%

REKLAMA

  • Aktualny numer:
Trucks&Machines
baunet.pl na targach
BAUMA 2010
więcej
 

AAA Profesję zmienię...

Data dodania 29-01-2010
Autor Marek Różycki
Zdjęcia T&M
Czytano 3068 razy
  Zobacz galerię zdjęć artykułu

Ostatnie zmiany przepisów nie nastrajają pozytywnie transportowców. Z jednej strony, w ramach wdrożenia przepisów unijnych  kierowcy muszą uzupełniać szkolenia. Z drugiej strony, kierowcy przewożący towary niebezpieczne są kuszeni …odejściem na  wcześniejszą emeryturę.

Nie do końca doprecyzowane zmiany mogą doprowadzić do wielkiego zamieszania. Przypomnijmy, że do 10 września 2010 r.  kierowcy o najdłuższym stażu, a więc ci, którzy uprawnienia do prowadzenia ciężarówki uzyskali przed 1980 r. muszą ukończyć  szkolenie okresowe zgodnie z nowymi zasadami. Stosunkowo liczna grupa kierowców skorzysta jednak z możliwości  wcześniejszego zakończenia pracy.


O co chodzi ze szkoleniami?


Warunki, jakie musi spełniać kierowca, aby pracować jako kierowca zawodowy to nie tylko posiadanie odpowiedniej kategorii  prawa jazdy lecz również ukończenie właściwego szkolenia. Zasady, jakie musi spełniać kierowca określono w rozdziale 7a  „Kierowcy wykonujący przewóz drogowy” ustawy o transporcie drogowym jak również w rozporządzeniu w sprawie szkolenia  kierowców wykonujących przewóz drogowy. Przyjrzyjmy się dokładniej nowemu systemowi szkoleń, któremu obowiązkowo  podlega każdy kierowca zawodowy. Nie jednorazowo, lecz co pięć lat szofer zobowiązany jest odnowić uprawnienia, nawet jeśli  wykonuje przewozy wyłącznie na potrzeby własne. Kwalifikacja wstępna dotyczy kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy  uprawnienia kategorii C lub C1 po 10 września 2009 roku.


Szkolenia okresowe


Zgodnie z art. 39d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe   odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego:

a) 21 godzin – moduł obowiązkowy,
b) 14 godzin – 2 bloki po 7 godzin każdy do wyboru z grupy tematów.
Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć, zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł (7h).
Osoby posiadające prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D, D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.,
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.
będą musiały co pięć lat odbyć SZKOLENIE OKR ESOWE.
Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć PIERWSZE SZKOLENIE OKR ESOWE jest uzależniony od daty uzyskania przez  nich prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i  uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie określonym w przepisach, które podajemy w tabelach poniżej. Podobnie  przy przewozie osób.


Powrót do zawodu kierowcy


Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku (odbycie  szkolenie okresowego co 5 lat), przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć  szkolenie okresowe.


Dwie kategorie prawa jazdy – jedno szkolenie okresowe


Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej  dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.


Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku kierowcy i posiadające prawa jazdy wydane przed 10 września 2008  r. (D1,D1+E,D,D+E) lub 10 wrześniem 2009 r. (C1,C1+E,C,C+E) w celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu  kierowcy: - Przed dniem 10 września 2010 r. obowiązane są ukończyć kurs doksztalcający kierowców przewożących  rzeczy lub kierowców przewożących osoby zgodnie ze starymi przepisami, - Po dniu 10 września 2010 r. obowiązane są  ukończyć szkolenie okresowe zgodnie z nowymi przepisami.


O co chodzi z emeryturami?


Podstawą naszych wątpliwości jest USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2010 r. wszystkie firmy zatrudniające pracowników mających prawo do świadczeń pomostowych będą płacić dodatkową składkę w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru składek. W załączniku nr 2 do ww ustawy WYKAZ PRAC O  SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE umieszczono pod punktem 10:


Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą  barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego  towarów niebezpiecznych (ADR ), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.


W związku z brzmieniem zapisu pojawia się kilka pytań? Przede wszystkim, czy powyższa regulacja dotyczy wyłącznie  kierowców wykonujących wyłącznie przewozy ciągle (np. jeżdżących z cysternami)? A może dotyczy to tych, którzy dokonują tych  przewozy sporadycznie (np. raz w tygodniu)? A może sam fakt posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu z ładunkiem ADR wystarczy? Wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z prośbą o interpretacje. Wprowadzone zmiany  pozwalają takim kierowcom kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Kobiety mogą więc na nie   przechodzić, mając 55 lat, mężczyźni – 60. Nasuwa się pytanie – ilu kierowców posiadających uprawnienia ADR , którzy będą  zmuszeniu do ukończenia szkolenia okresowego do 10 września 2010 r. postanowi jednak nie pójść na szkolenie, lecz  skorzystać z możliwości wcześniejszego zostania emerytem?


  • Cena
      
  • Rok   
  •  
dot Poszukiwane
więcej
Targi | Partnerzy | Producenci | Mapa strony | Usługi | Regulamin | Rzeczoznawcy | Reklama
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2008 baunet.pl